top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICE CONTRACT V1.17


 

1. TOEPASSING

 

Deze algemene voorwaarden service contract vullen onze standaard algemene voorwaarden aan en zijn specifiek van toepassing op het onderhoud van beveiligingssystemen en branddetectiesystemen.

 

2. SERVICE CONTRACT
 

2.1. Het Service contract omvat: 

 • Periodiek nazicht, afregeling en programmatie noodzakelijk voor de werking van de apparatuur, uitgevoerd door bevoegd technisch personeel tijdens de geldende werkuren van Secure Electronics (van 7:00 tot 15:30).

 • Arbeidsloon en verplaatsingskosten voor dit onderhoud.

 • Beschikbaarheid van bevoegd technisch personeel tijdens normale werkuren van Secure Electronics voor het vervangen van defecte onderdelen die nog onder garantie vallen, inclusief arbeidsloon en verplaatsingskosten.

 • Vervanging van defecte onderdelen en materialen die niet onder garantie vallen tegen de geldende tarieven. De klant heeft het recht om vooraf een bestek aan te vragen voordat instemming wordt gegeven.

 • Deze service omvat alleen defecten die niet het gevolg zijn van abnormaal of foutief gebruik van de apparatuur.

2.2. Het service contract omvat niet:

 • Het opzoeken van defecten en het onderhoud van apparatuur dat niet door Secure Electronics geïnstalleerd werd.

 • Het vervangen van defecte onderdelen die niet meer onder garantie vallen.

 • De verplaatsingskosten en werkzaamheden die veroorzaakt werden:

 1. Door omstandigheden die geen enkel verband houden met het normaal gebruik zoals onachtzaamheid, verkeerde bediening, interventies van derden, sabotage, etc.

 2. Het openen van de apparatuur, het verplaatsen of demonteren van de apparatuur. Bij het openen van een toestel door de klant zal de garantie op deze vervallen.

 3. Door het gebruik in abnormale of gewijzigde omgevingsvoorwaarden (stof, trillingen, temperatuur, blikseminslag, brand, waterschade, etc.).

 4. Door onregelmatigheden in het elektriciteitsnetwerk.

 5. Door alle niet verantwoorde oproepen van de klant.

 6. Door beschadiging bij veranderingswerken, of restauratie- of diverse werken.

 7. Door een slechte aarding van het bestaande elektriciteitsnet.

 

Alle tussenkomsten die buiten het service contract vallen, zullen aangerekend worden tegen de dan geldende tarieven van Secure Electronics.

 

2.3. De onderhoudsbeurten.
De data voor de onderhoudsbeurten zullen u door Secure Electronics per e-mail worden gecommuniceerd. Indien de klant op deze datum niet kan aanwezig zijn, kan de klant het onderhoud ten laatste 3 werkdagen vóór de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen. Na een annulering van het onderhoud zal een datum worden overeengekomen met Secure Electronics, met dien verstande dat een overschrijding van de wettelijke voorziene termijn binnen de verantwoordelijkheid van de klant valt. Het niet uitvoeren van het jaarlijks onderhoud heeft tot gevolg dat het uitgeschreven INCERT document zal vervallen. Eveneens zal de garantieperiode worden herleid tot 24 maanden (werkuren en verplaatsing niet inbegrepen). De betaling van het jaarlijks onderhoud moet gebeuren via betaalkaart (geen kredietkaarten) aan onze technieker onmiddellijk na het uitvoeren van het onderhoud tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

3. FACTURATIE.
 

Betalingsmodaliteiten worden vastgesteld door Secure Electronics. Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen betreffende het servicecontract direct na onderhoud verschuldigd.
Het onderhoudscontract is onderworpen aan de geldende index. De facturen worden elektronisch verstuurd naar de klant. Indien u een papieren versie van de factuur per post wenst, zal u een forfaitair bedrag van 4 euro worden aangerekend. U dient die aan de onderhoudstechnieker te melden.
 

4. VERBREKING EN SCHORSING.
 

Secure Electronics behoudt zich het recht voor elk lopend contract te beëindigen bij stopzetting van haar activiteit "Beveiligingssystemen", mits een opzegtermijn van 3 maanden. Secure Electronics kan haar verplichtingen opschorten bij omstandigheden zoals pandemie, oorlog, opeising, inbeslagname, storingen in de elektriciteits- of telefoondiensten, brand, ongevallen en sociale conflicten, evenals elke vorm van overmacht die buiten de controle van Secure Electronics valt.

5. DRINGENDE GEVALLEN.


Voor interventies gelden volgende tarieven:

Tijdens daguren (van 07u00-16u00): 75 euro / uur excl. verplaatsingskosten en materialen.

Tijdens avonduren (van 16u00-22u00): 95 euro / uur excl. verplaatsingskosten en materialen.

Tijdens nachturen (van 22u00-07u00): 125 euro / uur excl. verplaatsingskosten en materialen.

Onze permanentiedienst voor DRINGENDE Interventies kan worden bereikt tijdens de sluitingsuren op het nummer 02 569 73 80.

Nota: Dringende interventies houden in: loeiende sirenes, batterijen die uitlopen, enz. Deze mensen worden altijd opgebeld!

Onze permanentiedienst zal na uw oproep een inschatting maken om de hoogdringendheid te bepalen.

 

Wanneer u naar onze permanentiedienst belt voor een vraag, opvolging van een dossier, aankopen en/of technische problemen die niet dringend zijn, zal u een sms ontvangen dat u de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren dient terug te bellen.

Let op: enkel diegene die belt met een leesbaar gsm nummer kan deze sms ontvangen. Indien u van ons geen sms ontvangt, gelieve zelf onze supportafdeling de eerst volgende werkdag te contacteren op het algemene telefoonnummer 02 259 73 80

 

6. TELEFOON EN TELEFOONLIJNEN.


Secure Electronics is niet aansprakelijk voor het wegvallen van telefoonlijnen of wijzigingen in telefoonnummers. Eventuele wijzigingen dienen 15 dagen vooraf te worden gemeld en worden aangerekend tegen geldende tarieven.
 

7. RECHTSBEVOEGDHEID.

 

Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van de vestigingsplaats van Secure Electronics BV.

bottom of page